جهت ورود به سیستم آموزشی

به قسمت راست صفحه مراجعه نمایید.

اطلاعیه

با احترام به اطلاع دانشجویان محترم دانشگاه غیر انتفاعی میزان  می رسانیم روز سه شنبه مورخه 93/07/08 کلاس استاد خانم محمد علی نژاد تشکیل نخواهد شد.

قابل توجه پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ناپیوسته

پذيرفته شدگان مقطع کارشناسی ناپیوسته مي توانند در تاريخ 93/07/06 با در دست داشتن مدارک ذيل جهت ثبت نام به موسسه مراجعه نمايند.


مدارک لازم جهت ثبت نام:

 • كپي كارنامه ي كنكور سراسري سال 1393
 • اصل ديپلم كامل متوسطه يا گواهي آن براي داوطلبان نظام قديم آموزش متوسطه و 2 نسخه كپي
 • اصل مدرك و يا گواهي تحصيل متوسطه سال ما قبل ديپلم و دو سال ما قبل ديپلم براي داوطلبان نظام قديم آموزش متوسطه و 2 نسخه كپي 
 • اصل مدرك يا گواهي ديپلم متوسطه نظام جديد آموزش متوسطه و سال ما قبل آن و ريز نمرات آن و 2 نسخه كپي
 • رسيد پستي تاييديه تحصيلي ديپلم (پذيرفته شدگان بايد با در دست داشتن تصوير گواهي موقت ديپلم به باجه پست مراجعه و درخواست تأييديه مدرك ديپلم كرده و رسيد آنرا در زمان ثبت نام به همراه داشته باشند.)
 • اصل شناسنامه و 2 نسخه كپي
 • اصل كا رت ملي و 2 نسخه کپي
 • 6 قطعه عكس زمينه سفيد
 • اصل و کپي دفترچه خدمات بيمه در صورت دارا بودن 
 • اصل و كپي كارت معافيت، كارت پايان خدمت و اخذ برگه آماده به خدمت  
 • مدارک مربوط به مشمولان : کپي شناسنامه –کارت ملي -يک قطعه عکس – فرم شماره 4 مربوط به مشمولان – کپي مدرک تحصيلي

اطلاعیه بیمه صندوق رفاه دانشجویان

قابل توجه دانشجویان گرامی


دانشجویانی که تحت پوشش هیچ سازمان بیمه گری نیستند جهت برخورداری از خدمات بیمه به نشانی www.bimesalamat.ir مراجعه و نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.وام دانشجویی

متقاضیان وام شهریه دانشجویی در اسرع وقت جهت ثبت نام و تشکیل پرونده به مسئول آموزش موسسه مراجعه نمایند.


مدارک مورد نیاز جهت دریافت وام دانشجویی :

 1. کپی کارت ملی دانشجو
 2. کپی شناسنامه دانشجو
 3. کپی کارت ملی ضامن
 4. کپی شناسنامه ضامن
 5. فیش حقوقی ضامن
 6. تعهد محضری
 7. دریافت و تکمیل فرم های وام
 8. تاییده انتخاب واحد

قابل توجه پذیرفته شدگان مقطع کاردانی پیوسته

پذيرفته شدگان مقطع کاردانی پیوسته حسابداری - بازرگانی مي توانند از تاريخ 93/07/01 لغايت 93/07/03 طبق جدول زمانبندي زير با در دست داشتن مدارک ذيل جهت ثبت نام به موسسه مراجعه نمايند.

رشته تاريخ 
کاردانی پیوسته حسابداری - بازرگانی
93/07/01
کاردانی پیوسته حسابداری - بازرگانی
93/07/02
ثبت نام با تأخير 93/07/03

مدارک لازم جهت ثبت نام:
 • كپي كارنامه ي كنكور سراسري سال 1393
 • اصل ديپلم كامل متوسطه يا گواهي آن براي داوطلبان نظام قديم آموزش متوسطه و 2 نسخه كپي
 • اصل مدرك و يا گواهي تحصيل متوسطه سال ما قبل ديپلم و دو سال ما قبل ديپلم براي داوطلبان نظام قديم آموزش متوسطه و 2 نسخه كپي 
 • اصل مدرك يا گواهي ديپلم متوسطه نظام جديد آموزش متوسطه و سال ما قبل آن و ريز نمرات آن و 2 نسخه كپي
 • رسيد پستي تاييديه تحصيلي ديپلم (پذيرفته شدگان بايد با در دست داشتن تصوير گواهي موقت ديپلم به باجه پست مراجعه و درخواست تأييديه مدرك ديپلم كرده و رسيد آنرا در زمان ثبت نام به همراه داشته باشند.)
 • اصل شناسنامه و 2 نسخه كپي
 • اصل كا رت ملي و 2 نسخه کپي
 • 6 قطعه عكس زمينه سفيد
 • اصل و کپي دفترچه خدمات بيمه در صورت دارا بودن 
 • اصل و كپي كارت معافيت، كارت پايان خدمت و اخذ برگه آماده به خدمت  
 • مدارک مربوط به مشمولان : کپي شناسنامه –کارت ملي -يک قطعه عکس – فرم شماره 4 مربوط به مشمولان – کپي مدرک تحصيلي

قابل توجه پذیرفته شدگان مقاطع کاردانی و کارشناسی

پذيرفته شدگان مقاطع کارداني و کارشناسي مي توانند از تاريخ 93/06/24لغايت 93/06/29طبق جدول زمانبندي زير با در دست داشتن مدارک ذيل جهت ثبت نام به موسسه مراجعه نمايند.

رشته تاريخ 
کارشناسي حسابداري 93/06/24
کارشناسي مديريت بيمه 93/06/25
کارشناسي مديريت بازرگاني 93/06/26
ثبت نام با تأخير 93/06/27
کارداني اموربيمه و بقيه رشته ها 93/06/29

مدارک لازم جهت ثبت نام:
 • كپي كارنامه ي كنكور سراسري سال 1393
 • اصل ديپلم كامل متوسطه يا گواهي آن براي داوطلبان نظام قديم آموزش متوسطه و 2 نسخه كپي
 • اصل مدرك و يا گواهي تحصيل متوسطه سال ما قبل ديپلم و دو سال ما قبل ديپلم براي داوطلبان نظام قديم آموزش متوسطه و 2 نسخه كپي 
 • اصل گواهي پايان دوره پيش دانشگاهي و ريز نمرات آن  و 2 نسخه كپي 
 • اصل مدرك يا گواهي ديپلم متوسطه نظام جديد آموزش متوسطه و سال ما قبل آن و ريز نمرات آن و 2 نسخه كپي
 • رسيد پستي تاييديه تحصيلي پيش دانشگاهي و ديپلم (پذيرفته شدگان بايد با در دست داشتن تصوير گواهي موقت پيش دانشگاهي و ديپلم به باجه پست مراجعه و درخواست تأييديه مدرك پيش دانشگاهي  و ديپلم كرده و رسيد آنرا در زمان ثبت نام به همراه داشته باشند.)
 • اصل شناسنامه و 2 نسخه كپي
 • اصل كا رت ملي و 2 نسخه کپي
 • 6 قطعه عكس زمينه سفيد
 • اصل و کپي دفترچه خدمات بيمه در صورت دارا بودن 
 • اصل و كپي كارت معافيت، كارت پايان خدمت و اخذ برگه آماده به خدمت  
 • مدارک مربوط به مشمولان : کپي شناسنامه –کارت ملي -يک قطعه عکس – فرم شماره 4 مربوط به مشمولان – کپي مدرک تحصيلي

قابل توجه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد

پذيرفته شدگان مقطع کارشناسي ارشد مي توانند از تاريخ 93/06/08 لغایت 93/06/11 با در دست داشتن مدارک ذيل جهت ثبت نام به موسسه مراجعه نمايند.

مدارک لازم جهت ثبت نام:
 • اصل شناسنامه و دو سری كپي از تمام صفحات آن
 • اصل كارت ملي و دو سری كپي از پشت و روی آن
 • 6 قطعه عكس 4*3 زمينه سفيد همانند و تمام رخ تهيه شده در سال جاري و پشت نویسی شده
 • اصل و کپی كارت پايان خدمت يا معافيت دائم ( مخصوص برادرانيكه كارت پايان خدمت دارند.)
 • اصل و کپی برگه اعزام به خدمت بدون درج غیبت و یا برگه لغو معافیت تحصیلی دوره کارشناسي و یا برگه ترخیص از خدمت (مخصوص برادرانیکه که مشمول می باشند. )
 • اصل و کپی مدرک کارشناسي مخصوص فارغ التحصيلان سالهاي قبل
 • فرم مدرک کارشناسي و فرم مخصوص معدل براي کسانيکه قادر به ارائه اصل مدرک کارشناسي نمي باشند.

برنامه کلاسی نیمسال اول سال تحصیلی 94-93

دانشجویان گرامی جهت اطلاع از زمان شروع کلاسها و مشاهده برنامه زمانبندی از لینک زیر استفاده نمایید.

 

تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 94-93

دانشجویان گرامی جهت مشاهده تقویم آموزشی و اطلاع از زمان انتخاب واحد رشته های نیمسال اول سال تحصیلی 94-93 از لینک زیر استفاده نمایید.

اطلاعیه تغییر شهریه های نیمسال اول 94-93

شهریه های دانشجویان موسسات و دانشگاه های آموزش عالی غیرانتفاعی - غیردولتی با توجه به بخشنامه شماره 93/298 مصوب مورخ 93/05/25 اتحادیه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی-غیردولتی تغییر خواهد یافت.

جهت مشاهده بخش نامه و اطلاع از درصد تغییر از لینک زیر استفاده نمایید.

قابل توجه دانشجویان جدیدالورود

دانشجویان عزیز جدیدالورود می تواننداز این پس جهت آگاهی و انجام امور آموزشی به سیستم آموزشی  موسسه آموزش عالی میزان به آدرس reg.mizan.ac.ir مراجعه نمایند.

دانشجویان عزیز توجه نمایند که نام کاربری آنها شماره دانشجویی و رمز عبور نیز شماره شناسنامه می باشد.

مدارک موردنياز جهت تسويه حساب دانش آموختگان

 1. کپي تمام صفحات شناسنامه
 2. کپي کارت ملي
 3. کپي کارت پايان خدمت يا معافيت
 4. سه قطعه عکس 4*3 که در سال جاري گرفته شده ( با رعايت حجاب اسلامي )
 5. کارت دانشجويي
 6. کارت تغذيه
 7. مدارک مربوط به مقطع تحصيلي قبلي شامل: مدرک فارغ التحصيلي  تائيديه تحصيلي  ريز نمرات
 8. تمبر 10000 ريالي قابل تهيه از بانکها
 9. فيش 200000 ريالي بانک تجارت – شماره حساب 504100375 - به نام درآمد اختصاصي دانشگاه تبريز

پانسیون دانشجویی دخترانه آرام

آدرس شعبه یک : راهنمایی و رانندگی، میرداماد، خیابان دانش

تلفن : 09363556309

آدرس شعبه دو : خیابان آزادی آبرسان، روبروی سه راهی گلباد، جنب تاکسی تلفنی گلباد

تلفن : 33351775

 شماره حساب 0103053341000 بانک صادرات

بنام آقایان عسکرنیا - ذاکری

Best viewed in Mozilla Firefox & Google Chrome